Poděkování

Text a fotografie

Michaela „Mysha“ Košťálová

Mladá cestovatelka, novinářka a fotografka. Od roku 2006 pracuje pro spol. Online Travel Solutions s. r. o. a externě spolupracuje s dalšími tiskovými i digitálními médii, zabývajícími se především turistikou a cestováním (např. Cestopisy, Atlas.cz, HedvabnaStezka.cz). Navštívila Egypt, Keňu, Tunisko, Írán, Turecko, Brazílii a téměř všechny evropské státy. Fotografie a články (nejen) z cest najdete na www.myshaweb.cz.

Za fotografie rovněž děkujeme spol. CzechTourism.

Mapy

Zvláštní dík patří společnosti SHOCART za poskytnutí kartografických materiálů ke zpracování.

Za poskytnuté mapy děkujeme společnosti Centrum.cz.

Zvláštní poděkování patří Radce Jirkovské z kouřimského informačního centra, která se podělila o veškeré potřebné informace, provedla odbornou korekturu webu a poskytla fotografie k uveřejnění.

Tvorba prezentace

Tuto prezentaci vytvořilo Breezy New Media, www.breezy.cz